KC Bonjour!
Logo Isy
Log in op Isy

Aanmelden 

Kinderen kunnen vanaf hun 4de verjaardag de basisschool bezoeken. Vanaf hun 5de verjaardag zijn ze leerplichtig. Om onderwijs te laten volgen is het nodig dit kind op een basisschool aan te melden.


 

(Toekomstige) 4 jarigen

Bent u geïnteresseerd in onze school, misschien na het lezen van de website, door de enthousiaste verhalen van andere ouders, vanuit uw eigen visie op onderwijs of om een andere goede reden? 
Dan stellen wij alle belangstellende ouders in de gelegenheid om een afspraak met de directeur te maken voor een oriënterend gesprek en een (individuele) rondleiding door het schoolgebouw.

Als ouders de keuze gemaakt hebben om hun kind op onze school te plaatsen, wordt hen verzocht het aanmeldingsformulier (met onder andere persoonsgegevens) in te vullen en school toe te zenden.
Door op aanmeldingsformulier te klikken, kunt u dit formulier downloaden, invullen en inleveren op school.

 

Aanmelden oudere kinderen

Aanmelding van kinderen die komen van een andere school gebeurt na een gesprek met de directeur. Er wordt, met toestemming van u, contact opgenomen met de vorige school en een eventuele zorgvraag wordt intern besproken.  Inschrijving volgt als de aanmeldingsgegevens gescreend zijn en de zorg- en onderwijsbehoeften voor de directie akkoord zijn.