BS Kerensheide
Logo Isy
Log in op Isy

Buitenschoolse opvang BSO

Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn van harte welkom om na school bij Buitenschoolse opvang (BSO) Kerensheide te komen chillen, kletsen en genieten. BSO Kerensheide ligt in BS Kerensheide in Stein. Op dinsdag en donderdag zijn wij bij locatie Kerensheide. Op maandag, woensdag, vrijdag en in vakanties zijn wij te vinden bij BS De Triviant in Stein.

https://www.mik-kinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-kerensheide/


Adresgegevens 

Langhaagweg 85
6171 BS Stein

T 06-11359538
E c.westhovens@mik-kinderopvang.nl   (Locatiehoofd)

Indien bovenstaand nummer niet bereikbaar is neem dan contact op met onze klantenservice via: 043-3517171

Openingstijden
Dinsdag en donderdag na school tot 18.30uur.

Groepsindeling
Een groep van 4-13 jaar

 

Tussenschoolse opvang TSO (overblijven) 

Ook dit jaar is het mogelijk dat kinderen op school overblijven. 

U kunt kiezen uit twee mogelijkheden: 

1. Incidenteel overblijven: Uw kind blijft op ongeregelde dagen over op school. 
2. Vast overblijven: Uw kind blijft 1,2,3 of 4 vaste dagen per week over. 

Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee. Deze zijn als volgt: 
Ad 1: Dit kan met een stempelkaart van € 17,50 voor 10 keer overblijven 
Deze kaart staat op naam van uw kind(eren), blijft op school en is onbeperkt geldig. 
Ad 2: De kosten voor vaste dagen zijn € 1,60 per keer. 

Het bedrag van mogelijkheid 2 wordt in 1, 2 of meerdere termijnen geïnd. Het aantal keren 
hangt van de grootte van het bedrag af. U ontvangt hiervoor een nota. Automatische 
incasso is hierbij helaas niet mogelijk! 
Alle nota’s die u aangeboden krijgt moeten binnen 10 dagen voldaan worden. Bij niet 
tijdig betalen wordt het termijnbedrag verhoogd met € 1,00 administratiekosten. 

DRINKEN WORDT VERSTREKT. GEEF UW KIND DERHALVE GEEN “DRINKEN” MEE NAAR SCHOOL.