BS Kerensheide
Logo Isy
Log in op Isy

Buitenschoolse opvang BSO

Het schoolbestuur is verplicht buitenschoolse opvang te organiseren. Dit betekent dat het 
bestuur (de school) dit niet zelf hoeft te doen maar de uitvoering aan een professionele 
instantie kan delegeren. Voor onze school verzorgt de stichting Maatwerk in Kinderopvang 
(MIK) de voorschoolse en naschoolse opvang.

Tot 08.45u. voorschoolse opvang (VSO)

Activiteiten worden met ouders en school 
afgestemd. Kinderen gaan onder begeleiding met een taxi / busje naar school 
aansluitend bij de reguliere “aankomst” van kinderen op school. Op school vindt 
overdracht plaats.

Tussen 15.30u. – 18.30u. naschoolse opvang (NSO)/buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse/naschoolse opvang is vrije tijd voor kinderen. Er is ruimte voor zowel vrij spel als georganiseerde activiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeuren uit het behoefteonderzoek. Op woensdagmiddagen is de bso Confetti geopend en worden de kinderen opgehaald om 12.30 u. op vrijdag is de bso Confetti de hele dag geopend.

 

Tarieven 

Voor actuele tarieven van MIK zie eventueel www.mik-online.nl

Tussenschoolse opvang TSO ( overblijven) 

Ook dit jaar is het mogelijk dat kinderen op school overblijven. 

U kunt kiezen uit twee mogelijkheden: 

1. Incidenteel overblijven: Uw kind blijft op ongeregelde dagen over op school. 
2. Vast overblijven: Uw kind blijft 1,2,3 of 4 vaste dagen per week over. 

Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee. Deze zijn als volgt: 
Ad 1: Dit kan met een stempelkaart van € 17,50 voor 10 keer overblijven 
Deze kaart staat op naam van uw kind(eren), blijft op school en is onbeperkt geldig. 
Ad 2: De kosten voor vaste dagen zijn € 1,60 per keer. 

Het bedrag van mogelijkheid 2 wordt in 1, 2 of meerdere termijnen geïnd. Het aantal keren 
hangt van de grootte van het bedrag af. U ontvangt hiervoor een nota. Automatische 
incasso is hierbij helaas niet mogelijk! 
Alle nota’s die u aangeboden krijgt moeten binnen 10 dagen voldaan worden. Bij niet 
tijdig betalen wordt het termijnbedrag verhoogd met €1,00 administratiekosten. 

DRINKEN WORDT VERSTREKT. GEEF UW KIND DERHALVE GEEN 
“DRINKEN” MEE NAAR SCHOOL.