KC Bonjour!
Logo Isy
Log in op Isy

 

 

Logopedie

Indien logopedische hulp door de leerkracht noodzakelijk wordt geacht, wordt u door hem/ haar op de hoogte gesteld. U dient dan een verwijsbrief aan te vragen bij de huisarts of tandarts, zodat het logopedisch onderzoek en eventueel noodzakelijke behandeling vergoed wordt door de zorgverzekering. Op onze school is Logopediepraktijk Savelkoul gevestigd. 

Leerlingen die logopedische zorg en behandeling nodig hebben, kunnen tijdens schooltijd gebruik maken van de expertise van Logopediepraktijk Savelkoul. Behandeling onder schooltijd (van leerplichtige kinderen) door een logopedist op een locatie buiten school, kan slechts na toestemming van de directie plaatsvinden. U heeft natuurlijk keuzevrijheid door welke logopedist uw kind zal worden behandeld. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie, leerkracht of de logopedist.

www.logopediepraktijk-savelkoul.nl