BS Kerensheide
Logo Isy
Log in op Isy

Schoolgids

Hierbij bieden we u de schoolgids en schoolkalender aan voor het huidige schooljaar.

De schoolgids bestaat uit twee delen, deel A noemen we de schoolgids.

Hierin willen we vooral laten zien, waar onze school voor staat, wat onze missie is en hoe we een en ander trachten te realiseren, dus waarop u ons kunt aanspreken! Omdat veel van de informatie die in deel A is opgenomen niet jaarlijks wijzigt, wordt dit deel niet meer als papieren versie verstrekt, maar is de actuele versie beschikbaar op de site van de school.

Schoolgids deel B noemen we de schoolkalender en bestaat uit een tekst- en kalendergedeelte. Hierin vindt u allerlei zaken van organisatorische of huishoudelijke aard, met name de informatie die betrekking heeft op het komend schooljaar.

Ook dit deel wordt niet meer als papieren versie verstrekt, maar is beschikbaar op de site van de school. Op verzoek kunt u een papieren versie ontvangen.

Schoolgids deel A

Schoolgids deel B