BS Kerensheide
Logo Isy
Log in op Isy

Medezeggenschapsraad

In de wet "medezeggenschap onderwijs" is middels een reglement de inspraak geregeld van personeel en ouders. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft algemene en bijzondere bevoegdheden.

De algemene bevoegdheden van de MR betreffen:

 • het gevraagd of ongevraagd adviseren van het schoolbestuur in alle schoolaangelegenheden.
 • het kunnen opvragen van alle nodige informatie aan het schoolbestuur.

Tot de bijzondere bevoegdheden van de MR behoren:

 • het adviesrecht. Deze adviezen zijn niet bindend voor het schoolbestuur;
 • het instemmingsrecht. De instemmingen zijn wél bindend voor het bestuur;

De MR bestaat momenteel uit 6 leden, 3 personeelsleden en 3 ouders. Zij zijn voor een periode van 3 jaar gekozen. (o = ouder, p = personeel):

 • dhr. Ingo Voncken (o) voorzitter
 • mevr. Ilse Smeets (p) vice voorzitter
 • dhr. Remco Hulst (o) penningmeester
 • mevr. Rowena Hensgens (o) secretaris
 • mevr. Sandra Mensing (p) 

Via onderstaande links krijgt u toegang tot actuele agenda's en besluitenlijsten.

 1. Agenda MR-vergadering
 2. Besluitenlijst MR vanaf oktober 2019

 

Contact

Secretariaat MR BS Kerensheide
Postbus 57
6170 AB Stein
E-mail: mr_kerensheide@kindante.nl