BS Kerensheide
Logo Isy
Log in op Isy

De oudervereniging van Basisschool Kerensheide

Alle ouders van de school zijn bij aanmelding van hun kind automatisch lid van de Oudervereniging.
 
De O.V.K. kan haar doel realiseren door:

  • Zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over de gang van zaken op school en het onderwijs.
  • Mee te denken over het beleid van de school.
  • Ouders nauwer te betrekken bij het onderwijsgebeuren. 
  • Het organiseren van activiteiten voor de kinderen in samenwerking/overleg met de school.


De oudervereniging organiseert verschillende activiteiten waarvoor ieder schooljaar nieuwe werkgroepen worden samengesteld. Zoals:

  • Steinse Sterrenshow
  • Communie
  • Rommelmarkt
  • Bingoavond
  • Sint Maarten
  • Schoolfoto's

Het dagelijks bestuur van de O.V.K. wordt gevormd door:

dhr. R. Schepers Voorzitter 046-4350407
mw. C. Dassen Secretariaat  
mw. B. Schepers Penningmeester  
mw. S. Brendel Bestuurslid  
mw. E. Spaninks Bestuurslid  
dhr. R. Wessels Bestuurslid  

Algemene E-mailadres OVK: ovk.kerensheide@gmail.com  

U bent  van harte welkom op een van onze ledenvergaderingen.